Kwakrzy (Quakers), Towarzystwo Przyjaciół (Society Of Friends)